Na jakich zasadach agent nieruchomości może rozliczać się z Home Stagerem? Całość od razu, a może po sprzedaży mieszkania? Czy powinien on pokrywać koszt Home Stagingu? Z jakiego rozwiązania można skorzystać przy współpracy Home Stagera z agentem nieruchomości, aby wilk był syty i owca cała?

https://www.instagram.com/instastaging/